องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง

การติดต่อ

 ที่อยู่:  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

ผู้ดูแลระบบ

1.นายภาคิน สรรพวุธ

2.นางจิรดา บุญไชย

 โทรศัพท์: 043658044

 โทรสาร: 043658101