ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสายโพธิ์-ค้อชา ถนนแจ้งสนิท กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา0.15 เมตร ไหร่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

Add a Comment