ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 92-005 สายบ้านหวายน้อย-บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,059 เมตร ไหร่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

Add a Comment