ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสาย รอ. 102 ถึงด้านหลังที่ว่าการอำเภอ ทุ่งเขาหลวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

Add a Comment