โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวงร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559

0

Add a Comment